Meer informatie over alternatieve technieken

Door CE Delft zijn factsheets gemaakt. De factsheets bestaan uit factsheets voor individuele warmtetechnieken, twee factsheets over collectieve warmtetechnieken, lage temperatuur en hoge temperatuur, een factsheet over de kansen van regionale warmtenetten in Holland Rijnland en een factsheet over de potentie van waterstofgas voor de verwarming van woningen.