Werkgroep Oranjewijk

Samenwerken aan de wijk van de toekomst

De riolering in de Oranjewijk is 60 jaar oud en daarom aan vervanging toe. Dit betekent dat er in de wijk grote ingrepen plaatsvinden en onder andere het oude gasnet zou moeten worden verwijderd of vervangen. Daarnaast is het zowel Leiderdorps beleid als regionaal en landelijk beleid om in 2050 energieneutraal te zijn en geen fossiele brandstoffen zoals aardgas te gebruiken. Dit is dus het juiste moment om na te denken over een andere warmtevoorziening in de Oranjewijk.

Daarom heeft er op zaterdag 29 september een inspiratiebijeenkomst plaatsgevonden. In deze bijeenkomst is aangegeven dat wij zoveel mogelijk met bewoners gaan samenwerken om de best mogelijke alternatieven in beeld te krijgen.

Met de inwoners die aangegeven hebben actief mee te willen doen, is een werkgroep opgericht. De werkgroep heeft de mogelijke alternatieven voor aardgas in beeld gebracht en laten onderzoeken door onderzoeksbureau DWA.

Bij het onderzoeken van mogelijke alternatieve warmtevoorzieningen, heeft de werkgroep onder andere gekeken naar:

  • type woningen dat in de wijk aanwezig is;
  • de kosten per type woning;
  • beschikbare warmtebronnen en technieken

Naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek heeft de werkgroep een advies uitgebracht aan het college van burgemeester en wethouders.

De werkgroep bestond uit deelnemers, verspreid over de Oranjewijk. Hieronder ziet u de deelnemers. 

Bewoners:

Michael van der Zande
Frans Nieuwland
Piet Visser
Koos Chaudron
Ilya Bakker
Jan van Trigt
Ellen Pont
Robert Laan
Clemens van Soest
Rob Wouters
Dick van Zuijlen
Maaike Liem

Rijnhart Wonen:

Peter Brunt

Gemeente Leiderdorp:

Suzanne van Noorloos (communicatieadviseur)
Achmed Achbari (projectleider beleid)
Oscar van der Padt (projectleider civiel)

Onafhankelijk voorzitter

Bart van Konijnenburg