De Spanjaardsbrug verbindt de Lage Rijndijk in Leiden met de Zijldijk in Leiderdorp. Over deze brug fietsen dagelijks ongeveer 10.000 fietsers. De gemeenten Leiden en Leiderdorp, en de provincie Zuid-Holland willen de verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers op deze plek verbeteren.

Wat gaan we doen?

We sluiten de Spanjaardsbrug af voor autoverkeer, met uitzondering van ov en hulpdiensten. Vanaf het kruispunt Lage Rijndijk-Sumatrastraat in Leiden tot het kruispunt Zijldijk-Vlasbaan in Leiderdorp richten we de weg opnieuw in. Hierdoor ontstaat meer ruimte voor fietsers, voetgangers, bussen en groen en wordt het kruispunt aan de Leiderdorpse zijde veiliger.

Waarom gaan we dat doen?

De route via de Spanjaardsbrug is voor auto’s en vrachtwagens aantrekkelijk als sluiproute. De veiligheid voor fietsers komt hierdoor in gevaar. Uit onderzoek blijkt dat 80 procent van het autoverkeer op de Spanjaardsbrug richting Leiden doorgaand verkeer is. In de richting van Leiderdorp is dat 65 procent. Dit is verkeer dat dus niet in de buurt hoeft te zijn. Dit verkeer krijgt met de komst van de Leidse Ring Noord, de ringweg om de binnenstad van Leiden en de stadskern van Leiderdorp, een goede andere route.

Denk en doe mee

De komende tijd werken we aan een schetsontwerp van de nieuwe inrichting van de weg. Hiervoor gaan de gemeenten in gesprek met bewoners en ondernemers in de omgeving van de brug. Ook gebruiken we het platform Doe mee Leiden om wensen, zorgen en ideeën te horen. Bijvoorbeeld over de inrichting van de kruisingen Sumatrastraat-Lage Rijndijk in Leiden en Lage Rijndijk-Van der Valk Boumanweg in Leiderdorp.

Uitvoering

We sluiten de Spanjaardsbrug pas af voor autoverkeer nadat het deelproject Engelendaal van de Leidse Ring Noord is uitgevoerd. 

Planning

Mei 2022: Start project
2e t/m 4e kwartaal 2022: Maken schetsontwerp
1e kwartaal 2023: Meedenkronde schetsontwerp
4e kwartaal 2023: Kaderbesluit
2e kwartaal 2024: Meedenkronde voorlopige ontwerp
2e kwartaal 2025: Besluit uitvoering
2026: Uitvoering

Contact

Meer weten over het project? Bezoek de projectpagina Fietspoort Spanjaardsbrug. Daar vindt u ook een contactformulier.