impressie van nieuwe inrichting Spanjaardsbrug

De Spanjaardsbrug verbindt de Lage Rijndijk in Leiden met de Zijldijk in Leiderdorp. Over deze brug fietsen dagelijks ongeveer 10.000 fietsers. De gemeenten Leiden en Leiderdorp, en de provincie Zuid-Holland willen de verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers op deze plek verbeteren.

Wat gaan we doen?

We sluiten de Spanjaardsbrug af voor autoverkeer, met uitzondering van ov en hulpdiensten. Vanaf het kruispunt Lage Rijndijk-Sumatrastraat in Leiden tot het kruispunt Zijldijk-Vlasbaan in Leiderdorp richten we de weg opnieuw in. Hierdoor ontstaat meer ruimte voor fietsers, voetgangers, bussen en groen en wordt het kruispunt aan de Leiderdorpse zijde veiliger.

Waarom gaan we dat doen?

De route via de Spanjaardsbrug is voor auto’s en vrachtwagens aantrekkelijk als sluiproute. De veiligheid voor fietsers komt hierdoor in gevaar. Uit onderzoek blijkt dat 80 procent van het autoverkeer op de Spanjaardsbrug richting Leiden doorgaand verkeer is. In de richting van Leiderdorp is dat 65 procent. Dit is verkeer dat dus niet in de buurt hoeft te zijn. Dit verkeer krijgt met de komst van de Leidse Ring Noord, de ringweg om de binnenstad van Leiden en de stadskern van Leiderdorp, een goede andere route.

Schetsontwerp

In 2023 is een schetsontwerp van de nieuwe inrichting van de weg gemaakt. Dat gebeurde in gesprek met bewoners en ondernemers in de omgeving van de brug. Via het platform Doe mee Leiden konden wensen, zorgen en ideeën worden ingebracht. Bijvoorbeeld over de inrichting van de kruisingen Sumatrastraat-Lage Rijndijk in Leiden en Lage Rijndijk-Van der Valk Boumanweg in Leiderdorp.

Planning

3e kwartaal 2024: Kaderbesluit gemeenteraden Leiden en Leiderdorp
3e kwartaal 2024: Ontwerpproces Voorlopig en Definitief Ontwerp
4e kwartaal 2025: Uitvoeringsbesluit gemeenteraden Leiden en Leiderdorp
1e kwartaal 2026: Aanbestedingsprocedure
2e kwartaal 2026: Gunning
3e kwartaal 2026: Start uitvoering
1e kwartaal 2027: Oplevering  

Contact

Meer weten over het project? Bezoek de projectpagina Fietspoort Spanjaardsbrug. Daar vindt u ook een contactformulier.