Het verkeer op de Persant Snoepweg zorgt voor geluidshinder. De gemeente wil daarom vanaf de Stierenbrug aan beide kanten van de weg geluidschermen plaatsen. Tot en met Berkenkade 38 en tot en met Loevestein 36.

Aanleiding voor het geluidscherm is dat langs de Persant Snoepweg zogeheten saneringswoningen staan. Het gaat om woningen aan de Berkenkade, Loevestein en Nagelkruidzoom. Deze woningen zijn eind jaren 90 gemeld bij het toenmalige ministerie VROM omdat zij een hogere geluidbelasting dan 60 dB hadden en hun bouwjaar voor 1986 lag. Voor deze woningen is de gemeente verplicht te onderzoeken of er maatregelen zijn die de geluidbelasting op de woningen verminderen. In 2017 kreeg de Persant Snoepweg nieuw, geluidreducerend, asfalt. Dit asfalt zorgt al voor vermindering van het verkeerslawaai. Met geluidschermen wil de gemeente het woongenot en leefbaarheid verder vergroten. Geluidwerende maatregelen op en langs de Persant Snoepweg waren al eerder onderwerp van gesprek met bewoners.

Wat vooraf ging

Omgevingsdienst West Holland stelde in 2019 een saneringsprogramma op. Hierin stonden de mogelijke maatregelen om de geluidbelasting op de woningen te beperken en de maatregelen die de gemeente wilde en kon toepassen. Dit was destijds alleen het geluidreducerend wegdek. Op het concept saneringsprogramma kwamen zienswijzen van bewoners. Zij vroegen om de mogelijkheden te onderzoeken voor het plaatsen van een geluidscherm met groenvoorzieningen. Dit leek de bewoners effectiever. Daarnaast vonden  zij dat een scherm voor meer woongenot zorgt, ook buiten de woning.  

Geluidschermen

De gemeente heeft in 2020 aan het verzoek van de bewoners voldaan en samen met de Omgevingsdienst de mogelijkheid voor het plaatsen van geluidschermen onderzocht. Het onderzoek wees uit dat er voldoende ruimte is voor het plaatsen van geluidschermen. Daarom wil de gemeente geluidschermen plaatsen voor de woningen aan de Berkenkade en de Loevestein. Voordeel is dat de kosten voor de schermen volledig worden gesubsidieerd door het Rijk vanwege de saneringswoningen.

Procedure

Voor saneringswoningen moet een procedure worden gevolgd. Die begint met een akoestisch onderzoek en het opstellen van een concept saneringsprogramma. In het programma staan de maatregelen om het geluidniveau op de woningen te beperken. Op 30 maart 2022 gaf de gemeente de Omgevingsdienst opdracht voor beide zaken.

Het akoestisch onderzoek is uitgevoerd. Het concept saneringsprogramma lag van 7 september tot en met 18 oktober 2023 ter inzage. Iedereen kon er toen  een reactie (zienswijze) op geven. Na 18 oktober 2023 bekijkt de Omgevingsdienst of de zienswijzen aanleiding zijn het saneringsprogramma aan te passen. Is dit niet het geval, dan wordt het programma naar het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gestuurd. Ook wordt dan de subsidie voor de geluidschermen en het reeds aangebrachte geluidreducerende wegdek aangevraagd. Na toekenning van de subsidie kan de gemeente starten met de aanbesteding van de uitvoering. Naar verwachting is dat in 2024 of 2025.

Contact

Vragen over het concept saneringsprogramma en de procedure kunt u stellen aan mevrouw Hoekman van de Omgevingsdienst West Holland: w.hoekman@odwh.nl.