Uitgangspunten herontwikkeling locatie Levensstroomkerk ter inzage

Tot 1 september 2022 heeft u kunnen reageren op de concept Nota van uitgangspunten voor herontwikkeling van de plek waar nu de Levensstroomkerk staat.

Inhoud

De Levensstroomkerk aan Elisabethhof 5 staat al een aantal jaren leeg. De kerk en de grond eromheen zullen door AM B.V worden ontwikkeld tot nieuwe appartementen en een zorghotel.

De gemeente heeft uitgangspunten opgesteld waaraan de plannen van de ontwikkelaar moeten voldoen. Die gaan bijvoorbeeld over de hoogte van de bebouwing, de verkeersafwikkeling en het parkeren. Alle uitgangspunten staan in de Nota van uitgangspunten Herontwikkeling Elisabethhof 5.

Bekijken

Bekijk hier het document.

Tijdelijk gebruik voor opvang van asielzoekers

Zolang de plannen nog niet gereed zijn is de kerk in gebruik voor opvang van asielzoekers. De gemeenteraad en de veiligheidsregio bespreken regelmatig of en hoe lang dit gebruik nog zal worden voortgezet.