Uitgangspunten herontwikkeling locatie Levensstroomkerk ter inzage

Tot 1 september 2022 kunt u reageren op de concept Nota van uitgangspunten voor herontwikkeling van de plek waar nu de Levensstroomkerk staat.

Inhoud
De Levensstroomkerk aan Elisabethhof 5 staat al een aantal jaren leeg. Gebroeders Blokland Projecten B.V. heeft de kerk en de grond eromheen gekocht. De ontwikkelaar wil de kerk slopen en er nieuwe appartementen en een zorghotel bouwen.
De gemeente heeft uitgangspunten opgesteld waaraan de plannen van de ontwikkelaar moeten voldoen. Die gaan bijvoorbeeld over de hoogte van de bebouwing, de verkeersafwikkeling en het parkeren. Alle uitgangspunten staan in de Nota van uitgangspunten Herontwikkeling Elisabethhof 5.

Bekijken
Bekijk hier het document.
U kunt het document ook lezen bij de receptiebalie in het gemeentehuis, Willem-Alexanderlaan 1. Dat kan op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van 8.30 tot 17.00 uur en op vrijdag van 8.30 tot 13.00 uur.

Reageren
Tot 1 september kunt u uw mening geven over de concept Nota van uitgangspunten Herontwikkeling Elisabethhof 5. Dat kan door een e-mail te sturen naar w.strebus@leiderdorp.nl.

Vervolg

Na 1 september bekijken wij alle reacties. Ze kunnen aanleiding zijn de uitgangspunten aan te passen. We beschrijven dat in een participatieverslag. Dit verslag gaat naar het college van burgemeester en wethouders. Het college betrekt alle reacties bij zijn voorstel aan de gemeenteraad om de uitgangspunten vast te stellen.