In januari 2020 stelde de gemeenteraad de mobiliteitsvisie Bereikbaar en Op Weg vast. De visie beschrijft de doelen en uitgangspunten van het mobiliteitsbeleid 2020-2030.

Beleidsdoelen

 • Verkeersnetwerk met juiste verkeer op de juiste plek
 • Duurzame modaliteiten
 • Minder gebiedsvreemd autoverkeer
 • Beter openbaar vervoer
 • Volledig netwerk voor langzaam verkeer
 • Bereikbare stedenbouwkundige ontwikkelingen
 • Herkenbaar en veilig verkeersnetwerk

Uitgangspunten

 1. Fiets en voetganger voorop
 2. Huidig openbaar vervoer behouden en waar mogelijk uitbreiden
 3. Autoverkeer meer buitenom en over hoofdroutes
 4. Bij nieuwbouw eerst bewegen en dan bouwen
 5. Verleiden tot gewenst gedrag
 6. De basis op orde

Participatie

De mobiliteitsvisie is gemaakt met input van inwoners, organisaties, raadsleden en professionals. Tijdens een Mobiliteitsweek in juni 2019 dachten zij mee over de mobiliteitsvraagstukken in Leiderdorp. Via een 'Serious Game' werden in diverse sessies wensen en ambities besproken. Ook werd in mei 2019 onder de inwoners een peiling over mobiliteit gehouden. Een meerderheid van de respondenten ziet Leiderdorp in de toekomst graag als een op langzaam verkeer georiĆ«nteerd dorp. Alle input is gebruikt om een concept mobiliteitsvisie te maken. Tijdens een inloopbijeenkomst in september 2019 kon iedereen kennisnemen van de concept visie en zijn reactie geven.

Lees verder

Mobiliteitsvisie Bereikbaar en Op Weg (Hoofdstuk 1 t/m 6)
Mobiliteitsvisie Bereikbaar en Op Weg (Bijlage Kaartbeelden)
Opbrengstnotitie mobiliteitsweek
Rapportage Leiderdorppanel mobiliteit