In de Mobiliteitsvisie van Leiderdorp staan de fietser en de voetganger voorop. Fietsen draagt positief bij aan gezondheid, leefbaarheid, verkeersveiligheid en klimaat. De nota Langzaam Verkeer gaat dieper in op wat voor fietsers en voetgangers nodig is om zich veilig en prettig te verplaatsen.

Het landelijke programma Duurzaam Veilig geeft uitgewerkte richtlijnen voor een veilige inrichting van wegen. In Leiderdorp passen we deze altijd toe, tenzij een verkeerssituatie vraagt om meer maatwerk. In dat geval leggen we goed uit waarom de inrichting toch anders is. Fietspaden worden aangepakt zodat ze comfortabele, veilige en directe routes vormen. Extra aandacht gaat uit naar school-thuisroutes voor zowel fietsers als voetgangers en er komt meer aandacht voor fietsenstallingen. Niet alleen bij nieuwbouwprojecten, maar ook bij bestaande locaties en voorzieningen. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar voorzieningen bij haltes van het openbaar vervoer.

In zowel de nota Langzaam Verkeer als in de nota Circulatie worden een aantal hoofdfietsroutes beschreven. Belangrijk is om alle fietsroutes herkenbaar en veilig in te richten. In de nota worden voor zowel voet- als fietspaden voorkeurskenmerken vastgesteld. Naast een goede vormgeving is ook tijdig onderhoud van fiets- en voetpaden belangrijk. Veilige en comfortabele paden nodigen uit tot het gebruik hiervan. Voor voetgangers zijn op de meeste plekken trottoirs aanwezig en zijn er voldoende mogelijkheden om over te steken in zowel woonstraten als op wijkwegen. Speciale aandacht gaat uit naar schoolzones, winkelcentra en recreatiegebieden. Deze zijn allemaal bereikbaar via hoogwaardige voetgangersroutes, waar de ruimte vaak moet worden gedeeld met fietsers.

Er zijn een aantal locaties waar voetgangers en fietsers gebruik maken van hetzelfde pad. Deze combinatie zorgt voor een gevoel van onveiligheid bij voetgangers. We gaan onderzoeken of en hoe we deze routes kunnen aanpassen. Ook zal onderzocht worden hoe ontbrekende schakels in met name het fietsnetwerk kunnen worden opgelost. Dit geldt met name voor de Touwbaan en het Heelblaadjespad.

Eén van de maatregelen die ook in de nota Circulatie wordt genoemd is het afsluiten van de Spanjaardsbrug voor gemotoriseerd verkeer, uitgezonderd bus en hulpdiensten.Via de Spanjaardsbrug gaan elke dag 10.000 (brom)fietsers heen en weer naar Leiden en is daarmee een bekend knelpunt voor de doorstroming en de veiligheid. Het weren van gemotoriseerd verkeer op de brug biedt de ruimte voor een veilige en comfortabele (brom)fietsverbinding richting Leiden. Autoverkeer van Van der Valk Boumanweg naar Zijldijk/Baanderij blijft wel mogelijk.

Door het zo breed mogelijk aanbieden van verkeerseducatie wordt verkeersveilig gedrag gestimuleerd. Verkeerseducatie op basisschool en voortgezet onderwijs maar ook daarna. We bieden verschillende evenementen aan voor onder andere beginnende jonge bestuurders, scootmobielrijders en ervaren senior bestuurders. Ook voor de ervaren fietser, al dan niet op e-bike, is er een cursus om zo lang mogelijk veilig te blijven fietsen.