De wereld verandert in een hoog tempo en onze eigen leefomgeving ook. Dit zorgt ervoor dat de bestaande gebiedsvisie voor de A4-zone aan een opfrisser toe is.

Als er veel speelt in een gebied, dan maakt de gemeente een gebiedsvisie. Een gebiedsvisie kan gezien worden als een paraplu waaronder alle plannen en projecten op het gebied van ruimtelijke ordening in een bepaald gebied vallen. Dit helpt de gemeente om met een ruime blik naar het hele gebied te kunnen kijken.

In 2015 is er een gebiedsvisie gemaakt voor de A4-zone. Dit is het gebied tussen de Persant Snoepweg en de A4. In die tijd gingen wij uit van de komst van een Ikea-vestiging en waren er plannen voor een grote bioscoop en een vestiging van de Mediamarkt. Nu zijn we acht jaar verder en zien we dat deze ontwikkelingen niet van de grond zijn gekomen.

Tegelijkertijd worden er veel nieuwe ideeën en initiatieven aan de gemeente voorgelegd voor het gebied A4-zone.  Daarnaast spelen er vraagstukken op het gebied van verkeer,  parkeren en duurzaamheid.

Om naar al deze nieuwe ideeën en veranderingen met een brede blik te kunnen kijken, gaat de gemeente eerst op korte termijn de bestaande gebiedsvisie uit 2015 opfrissen naar een document dat past bij deze tijd.

Bekijken

Bekijk hier de gebiedsvisie 2015.

Reageren

Tot 15 april 2023 kunt u uw mening geven over de A4-zone. U kunt de vragenlijst via deze link invullen.

Vervolg

Na 15 april bekijken we alle reacties en verwerken dit in de 'Update gebiedsvisie A4-zone'. Er komt nog een gelegenheid om te reageren voor belangstellenden op dit document terwijl het in concept gereed is.