Rijnhart Wonen heeft drie appartementencomplexen met 72 woningen aan de Pinksterbloem (nr. 2 t/ 144 oneven) gesloopt. Hier worden drie nieuwe appartementencomplexen met 92 woningen gebouwd. De woningen worden naar verwachting opgeleverd in 2025. Ook wordt de openbare ruimte verbeterd. Hiervoor heeft de gemeente en woningcorporatie in overleg met de buurt een ontwerp gemaakt.

Ontwerp

De openbare ruimte wordt rondom de nieuwe woningen opnieuw ingericht. In de tussenruimten komen onder andere een wadi, een buurttuin en een raingarden. De impressies van de nieuwbouw en de openbare ruimte vindt u op de website van Rijnhart Wonen.

Werk in uitvoering

De aannemer van Rijnhart Wonen is in het najaar van 2023 begonnen met het klaarmaken van het terrein voor de nieuwbouw. Op 7 december 2023 is de feestelijke eerste paal geslagen. De woningen worden naar verwachting in 2025 worden opgeleverd. Rijnhart Wonen zal omwonenden hierover tijdig informeren. Meer informatie vindt u op de website van Rijnhart Wonen.

Aannemer Stout informeert geïnteresseerden via de BouwApp onder de projectnaam “De Pinksterbloem” over de vooruitgang van de bouw van de Pinksterbloem. Via deze link komt u op de projectpagina van de Pinksterbloem in de BouwApp.

Participatie

Tijdens de ontwerpfase is geparticipeerd met omwonenden en andere geïnteresseerden. Er zijn drie brede (inloop) bijeenkomsten georganiseerd en drie bijeenkomsten met de klankbordgroep. In de brede (inloop) bijeenkomsten zijn omwonenden geïnformeerd over de plannen en konden zij vragen stellen. In de drie bijeenkomsten met de klankbordgroep is meegedacht over onder ander parkeren en de groene inrichting. Vervolgens is teruggekoppeld wat er met de suggesties is gedaan. Het participatieverslag en andere documenten voor de Raad kunt u terugvinden via deze link naar het raadsinformatiesysteem.

Voorgaande besluitvorming en subsidie

De gemeenteraad heeft meerdere besluiten genomen over de herontwikkeling aan de Pinksterbloem. Op 30 januari 2023 heeft de Raad het nieuwe bestemmingsplan vastgesteld. Het investeringskrediet voor onder andere de inrichting van de openbare ruimte is op 20 november 2023 beschikbaar gesteld. De gemeente heeft eind 2023 een subsidie van € 1.150.000,00 ontvangen van het Rijk voor de bouw voor het project Pinksterbloem bovenop de subsidie van € 250.000,00 van de Provincie Zuid-Holland.

De subsidies zijn bedoeld om de woningbouw te versnellen en tekorten van zowel de gemeente als Rijnhart Wonen te verminderen.

Nota van uitgangspunten

De gemeente toetst het plan van Rijnhart Wonen aan de gemeentelijke uitgangspunten. Deze uitgangspunten zijn op 12 juli 2021 door de gemeenteraad vastgesteld. De nota van uitgangspunten en andere documenten voor de Raad kunt u terugvinden via deze link naar het raadsinformatiesysteem.

Meer informatie van Rijnhart Wonen over het project kunt u vinden op www.rijnhartwonen.nl/pinksterbloem.

Documenten

Ontwerp nieuwbouw
Voorlopig Ontwerp buitenruimte

Contact

Projectleiders gemeente Leiderdorp: Joke Boot en Hubrecht van der Marel
E-mail: info@leiderdorp.nl
Telefoon: 071 54 58 500