Rijnhart Wonen wil drie appartementencomplexen aan de Pinksterbloem (nr. 2 t/ 144 oneven) slopen en vervangen door nieuwbouw. De woningcorporatie heeft een schetsontwerp van de nieuwe gebouwen en de omringende openbare ruimte gemaakt. Dat gebeurde in overleg met de gemeente. Op 12 juli 2021 stemde de gemeenteraad in met de uitgangspunten voor de herontwikkeling van de locatie Pinksterbloem.

Infobijeenkomst

Op 17 juni 2021 hebben Rijnhart Wonen en de Gemeente Leiderdorp een informatiebijeenkomst georganiseerd. Tijdens de bijeenkomst is een toelichting gegeven op het plan, de uitgangspunten en de planning. Onder het kopje 'documenten' kunt u de presentatie en de gestelde vragen met antwoorden over de herontwikkeling van de Pinksterbloem vinden.

Nota van uitgangspunten

De gemeente toetst het plan van Rijnhart Wonen voor de Pinksterbloem aan de gemeentelijke uitgangspunten. Deze uitgangspunten zijn op 12 juli 2021 door de gemeenteraad vastgesteld. De nota van uitgangspunten en andere documenten voor de raad kunt u terugvinden via deze link naar het raadsinformatiesysteem.

Meer informatie van Rijnhart Wonen over het project kunt u vinden op www.rijnhartwonen.nl/pinksterbloem.

Documenten

Presentatie herontwikkeling locatie Pinksterbloem (17 juni 2021)
Vragen en antwoorden n.a.v. presentatie (17 juni 2021)

Contact

Projectleider gemeente Leiderdorp: Joke Boot of
Junior projectleider gemeente Leiderdorp: Hubrecht van der Marel
E-mail: info@leiderdorp.nl
Telefoon: 071 54 58 500