De gemeente is gestart met de voorbereiding van de sloop van het werfsgebouw en oude brandweerkazerne. Het gebouw wordt gesloopt, omdat is besloten om de verkoop van de Simon Smitweg 9 en 11 te pauzeren. Met de sloop worden hoge onderhoudskosten voorkomen. In de tussentijd werkt de gemeente aan een nieuwe gebiedsvisie voor de A4-zone en afvalbeleid. De gebiedsvisie en het nieuwe afvalbeleid kunnen gevolgen hebben voor de wijze waarop de Simon Smitweg 9 en 11 verkocht kan worden. Daarom wordt nadat deze documenten gereed zijn gekeken of verkoop binnen de huidige kaders (mogelijkheden voor bedrijvigheid en maatschappelijk functies) nog steeds de beste oplossing is.  

Voorgeschiedenis

De Raad heeft in 2020 besloten om de Simon Smitweg 9 en 11 te verkopen. Met de opbrengst wordt gezorgd voor verlaging van financiële lasten. De Simon Smitweg 11 staat vanaf 31 december 2022 leeg. Daarom is gestart met de voorbereiding van het verkooptraject. De verkoop is vanaf 12 maart 2024 gepauzeerd.

Contact

U kunt met vragen, opmerkingen en ideeën terecht bij de projectleider of ondersteuner. Dat zijn Hubrecht van der Marel en Ramon van der Blom. Daarvoor kunt u een e-mail sturen aan info@leiderdorp.nl onder vermelding van ‘Verkoop Simon Smitweg 9 en 11’ of bellen naar 071 54 58 500.