De gemeente start binnenkort met de verkoop van de Simon Smitweg 9 en 11. Dat heeft de gemeenteraad in 2020 besloten. De gemeente is eind 2022 gestart met de voorbereiding van de verkoop. Tot en met 31 december 2022 is de Simon Smitweg 11 namelijk gebruikt als brandweerkazerne.

Voorgeschiedenis

De Raad heeft in 2020 besloten om de Simon Smitweg 9 en 11 te verkopen. Met de opbrengst kan worden gezorgd voor verlaging van de financiële lasten van de Sterrentuin. Omdat de Simon Smitweg 11 sinds 31 december 2022 leeg staat kan worden gestart met de verkoop.

Verkoopprocedure

Het college heeft op 4 april 2023 ingestemd met de wijze van verkoop. De gemeente vindt het belangrijk dat de toekomstige eigenaar een concept realiseert dat een maatschappelijke bijdrage levert aan Leiderdorp. Daarom wordt bij de verkoop gekeken naar meer dan de prijs. De maatschappelijke bijdrage en het stedenbouwkundig plan maken ook onderdeel uit van de gunningscriteria. De gemeente werkt momenteel aan een verkoopleidraad waarin de criteria worden omschreven. De verwachting is dat de gemeente het pand in de herfstperiode van 2023 te koop zal aanbieden via een makelaar.

Omdat de Simon Smitweg 9-11 naast de milieustraat ligt is het niet mogelijk om woningen te bouwen. De gemeente is daarom voornemens om kopers toe te staan een maatschappelijke of bedrijfsbestemming (t/m milieucategorie 2) op de plek te realiseren.

Participatie 

De omgeving van de Simon Smitweg 9-11 wordt tijdens de voorbereiding van de verkoop per brief geïnformeerd over de ideeën van de gemeente.

Contact

U kunt met vragen, opmerkingen en ideeën terecht bij de projectleider of ondersteuner. Dat zijn Hubrecht van der Marel en Ramon van der Blom. Daarvoor kunt u een e-mail sturen aan info@leiderdorp.nl onder vermelding van ‘Verkoop Simon Smitweg 9-11’ of bellen naar 071 54 58 500.