De gemeente Leiderdorp gaat maximaal 100 asielzoekers op vangen in de Power City Church, op de Elisabethhof 5. Zij komen in oktober en blijven in principe tot en met 1 februari 2023. Het gaat om een groep alleenreizende mannen, die allemaal ouder zijn dan 18 jaar en staan geregistreerd als asielzoeker. Alle asielzoekers komen uit een land dat niet veilig is.

Bijeenkomst

Op 22 november organiseren wij opnieuw een bijeenkomst over de crisisnoodopvang. Wij willen graag van u horen hoe u de opvang ervaart, en of er nog zaken zijn waar wij als gemeente extra aandacht aan kunnen of moeten besteden. De bijeenkomst vindt plaats in het gemeentehuis, van 19.30 tot 20.30 uur. Wilt u hierbij aanwezig zijn? Dan vragen wij u om zich aan te melden. Dat kan door een e-mail te sturen naar info@leiderdorp.nl, of door te bellen naar 071 54 58 500. Dit kan tot uiterlijk 21 november om 12.00 uur.

Update

Update crisisnoodopvang 14 november 2022

Waarom een opvang?

De gemeenteraad vindt het belangrijk om een bijdrage te leveren in de aanpak van de opvangcrisis. Raadsleden benoemden dat zij de situatie in Ter Apel onacceptabel vinden. Door in te stemmen met het voorstel kunnen wij als gemeente de vluchtelingen op een respectvolle en humane manier opvangen.

College van burgemeester en wethouders en raadsleden vinden o.a. de veiligheid van de inwoners erg belangrijk. Daarom is het belangrijk dat een aantal zaken goed geregeld wordt zoals:

  • Er zijn 24 uur per dag, 7 dagen in de week minimaal 2 beveiligers aanwezig.
  • Er is 24 uur per dag, 7 dagen in de week een locatiebeheerder aanwezig.
  • Voor de asielzoekers wordt dagbesteding geregeld, zodat zij zich niet vervelen.
  • Als een asielzoeker zich niet aan de gedragsregels houdt of een incident veroorzaakt, wordt hij direct overgeplaatst naar een andere locatie.

Belangrijke telefoonnummers

Wij vinden de veiligheid van de inwoners erg belangrijk. Daarom hebben we voorwaarden gesteld en zijn er huisregels opgesteld. De voorwaarden vindt u onderaan deze brief. Wilt u een vraag stellen, een melding doen of een klacht indienen? Dat kan op de volgende manieren.

  • Bij vragen, meldingen en klachten over of bij de opvanglocatie belt u de veiligheidsregio: 06 25 45 66 87.
  • Als u de politie wilt spreken, maar er is geen sprake van spoed, belt u 0900 8844.
  • Bij een acute en/of levensbedreigende situatie belt u 112.
  • Een melding aan de gemeente kunt u doen op verschillende manieren:

Informatiefilm

Tijdens de informatieavond op 11 oktober toonden wij deze informatiefilm.

Veelgestelde vragen