Samen werken aan een toekomstbestendige economie. Dat is de rode draad in het economisch beleid van Leiderdorp voor de komende jaren. De doelstellingen en acties zijn vastgelegd in het economische beleidsplan 2021-2026. De gemeenteraad stelde het plan, dat met inbreng van ondernemers en andere belanghebbenden tot stand kwam, op 12 juli 2021 vast. Bekijk het economisch beleidsplan.

Via een interactieve kaart blijft u op de hoogte van de voortgang van de acties. Bekijk de kaart.