De gemeente zet zich samen met de politie Hollands Midden, Openbaar Ministerie, Ministerie van Economische Zaken, Hoofdbedrijfschap Detailhandel en de Kamer van Koophandel voor criminaliteitspreventie bij ondernemers.

Om ondernemers te helpen met het nemen van maatregelen is alle belangrijke informatie samengevoegd in de ‘informatie-enveloppe’ (zie documenten). In deze enveloppe vinden ondernemers preventietips, informatie over waar aan gedacht moet worden, zoals camera’s die aangeschaft kunnen worden, of een lengtesticker die op de deurpost geplakt kan worden, om zo de lengte van de dader goed te kunnen schatten, een brief met de subsidiemogelijkheden en een calamiteitenklapper. Deze laatste geeft bij verschillende soorten calamiteiten aan (brand, diefstal, bommelding, maar ook overval) hoe te handelen.

Documenten

Meer informatie

www.hetccv.nl