In 2023 (april/mei) is door de gemeente Leiderdorp een peiling gehouden onder inwoners over diverse actuele gemeentelijke beleidsonderwerpen. Dit onderzoek wordt iedere twee jaar gehouden. De resultaten worden gebruikt bij het schrijven van (nieuw) beleid, om de effecten van ons beleid te meten en het verbeteren van onze dienstverlening.

De inwoners konden de enquête online of op papier invullen en zo wensen en meningen inbrengen over diverse onderwerpen zoals voorzieningen, wonen, mobiliteit, duurzaamheid, jeugd, sport en zelfredzaamheid. Ook konden zij hun mening geven over de dienstverlening van de gemeente. Door een weging naar geslacht, leeftijd en wijk, zijn de uitkomsten kenmerkend voor geheel Leiderdorp.

Om een optimale respons te behalen zijn inwoners die de vragenlijst op het laatst nog niet hadden ingevuld, telefonisch benaderd met de vraag of ze alsnog wilden meewerken aan het onderzoek.
Onder de deelnemers zijn 20 VVV bonnen van € 25,00 verloot.

Voor het onderzoek zijn 1.750 inwoners uitgenodigd van 18 tot en met 85 jaar. De bewoners konden de enquête online of op papier invullen. Uiteindelijk hebben 567 inwoners aan het onderzoek meegewerkt, een netto respons van 32%, wat iets lager is dan in 2021 (34%) en 2019 (35%). Zeven op de tien inwoners hebben de enquête online ingevuld (71%) en drie op de tien schriftelijk (29%).

De rapportage is verdeeld in acht hoofdstukken. Hierin zijn de belangrijkste uitkomsten opgenomen. Voor zover mogelijk zijn de resultaten vergeleken met die van 2021, 2019 en 2017. Ook is, waar relevant, gekeken naar verschillen in leeftijd, huishoudenssamenstelling, opleidingsniveau, inkomen en dergelijke.

In het voorjaar van 2025 is de volgende enquête gepland. Dimensus beleidsonderzoek verzorgt de dataverzameling, analyse en rapportage.

De uitslag van de inwonersenquête 2023 vindt u hier.