In 2021 (april/mei) is door de gemeente Leiderdorp een peiling gehouden onder inwoners over diverse actuele gemeentelijke beleidsonderwerpen. Dit onderzoek wordt iedere twee jaar gehouden.

Voor het onderzoek zijn 2.250 inwoners uitgenodigd van 18 tot en met 85 jaar. De bewoners konden de enquête online of op papier invullen en kon zo wensen en meningen inbrengen over diverse onderwerpen als voorzieningen, wonen, mobiliteit, duurzaamheid, jeugd, sport en zelfredzaamheid. Ook konden zij hun mening geven over de dienstverlening van de gemeente.

Door een weging naar geslacht, leeftijd en wijk, zijn de uitkomsten kenmerkend voor geheel Leiderdorp.

Om een optimale respons te behalen zijn inwoners die de vragenlijst op het laatst nog niet hadden ingevuld, telefonisch benaderd met de vraag of ze alsnog wilden meewerken aan het onderzoek.

Uiteindelijk hebben 755 inwoners aan het onderzoek meegewerkt; een netto respons van 34%, wat vergelijkbaar is met de respons in 2019 (35%).
Daarvan heeft het merendeel (66%) de enquête op papier ingevuld en 34% online.  

In het voorjaar van 2023 is de volgende enquête gepland. Dimensus beleidsonderzoek verzorgt de dataverzameling, analyse en rapportage.

De uitslag van de inwonersenquête 2021 vindt u hier.