Hoe ervaren bewoners Leiderdorp?

De inwonersenquête vindt elke twee jaar plaats. De laatste was in 2019. Een groep bewoners in de leeftijd van 18 tot 85 jaar (2250) kreeg een uitnodiging deze in te vullen. 34 % deed dit (in 2019 35 %) en kon zo wensen en meningen inbrengen over diverse onderwerpen als voorzieningen, wonen, mobiliteit, duurzaamheid, jeugd, sport en zelfredzaamheid. Ook konden zij hun mening geven over de dienstverlening van de gemeente. Door een weging naar geslacht, leeftijd en wijk, zijn de uitkomsten kenmerkend voor geheel Leiderdorp.

Enkele cijfers

Tachtig procent van de Leiderdorpers geeft voor woongenot een 8 of meer als cijfer. Een groot deel van de bewoners is zeer tevreden over voorzieningen: nabijheid onderwijs (96 %), winkelaanbod (93 %), gezondheidsvoorzieningen (93 %), sport/recreatie (85 %) en welzijnsvoorzieningen (81 %). 40 % van de jongeren wil zich inzetten om buurtgenoten te helpen. Vergeleken met 2019 zijn bewoners vaker bereid buurtgenoten te ondersteunen (52 % nu, tegen 44 % in 2019). Vier op de tien bewoners voelt zich betrokken bij de mensen in de buurt (in 2019 was dat lager). Tot slot: een kwart van de bewoners is betrokken bij vrijwilligerswerk.

De uitslag van de inwonersenquête vindt u hier.