Goudpootzandbij

De gemeente Leiderdorp doet actief mee aan de grote regionale campagne Bee Friendly. De campagne is gelanceerd door de Groene Cirkel Bijenlandschap. Doel van de campagne is een bijvriendelijker omgeving. Dit om de bijensterfte tegen te gaan die de voedselketen bedreigt. De Groene Cirkel heeft al veel plaatselijke overheden, bedrijven en inwoners achter zich en breidt dit netwerk steeds verder uit.

Leiderdorp is bezig aan versterking van de ecosystemen in de kerngebieden. Beleidsmedewerker Ivette van der Wiel zegt dat groenvlakken als Park De Houtkamp en De Bloemerd geïsoleerd waren van de grotere groenverbanden. 'Hierdoor kon er geen kruisbestuiving meer zijn.' Het beheer is nu aangepast, er is meegedaan aan het project Bloemrijke Bermen en rond de Buitenhofvijver wordt gewerkt aan groot onderhoud. 'De beschoeiing wordt er onder meer vervangen door natuurlijke oevers en het gazon wordt omgezet in een natuurlijke berm.' De Ruigekade in de polder Achthoven wordt aangepast: ook met natuurvriendelijke oevers en bloemrijke bermen. De Ruigekade doet mee in het monitoringsproject van de bij. Het maaibeheer is beter afgestemd op de vegetatie. Zo mag er pas worden gemaaid als de hoofdbloem van de margriet zaad heeft gezet.

Educatie
Via het MilieuEducatiefCentrum (MEC) krijgen basisschoolleerlingen in park De Houtkamp les van een imker. Alle basisscholen in Leiderdorp hebben een insectenhotel. Op schoolpleinen zijn bijvriendelijke bloembollen geplant. De gemeente heeft zich aangesloten bij Operatie Steenbreek, om de trend van verstening in particuliere tuinen te stoppen. Leiderdorp organiseerde daar ook een informatieavond over. Jaarlijks wordt in mei in De Houtkamp de Dag van het Park gevierd. Hier is ook alles over bijen te vinden; er is honing te koop uit de bijenstal en er worden nectarplanten en insectenhotels verkocht.
Voor meer info en voor leuke bijenactiviteiten kijk op www.bijenlandschap.nl.