Houtkamp
In 1960 reserveerde de gemeente ca. 20 ha. voor een park in de Munnikenpolder. Het park moest een centrale plek innemen en in samenhang met de Winkelhof ontwikkeld worden. Het park werd daarmee "het groene hart van een stedelijk centrum". De gemeente koos voor een opbouw van grote ruimtes die vanaf de Winkelhof steeds kleiner worden en verlopen van speelweide naar bos, met aan de rand een kinderboerderij, de heemtuin en het natuur- en milieueducatief centrum (MEC, zie de link hiernaast). De basis wordt gevormd door de beplanting die van oorsprong op deze bodem en grondslag voorkomt.

Heemtuin
De Heemtuin bestaat uit een verzameling natuurlijke plantengemeenschappen. De eerste inheemse planten zijn in 1970 in de 1,8 ha. grote tuin geplant. Niet alleen de tuin heeft zich de afgelopen vijfendertig jaar ontwikkeld, ook de beheerders zijn met de tuin meegegroeid. In de eerste jaren lag de nadruk vooral op de planten en werd er een tuin gecreëerd die nog sterk leek op een traditionele tuin. Gaandeweg ontstond het besef dat planten, dieren, bodem en water één groot netwerk vormen waarbinnen zij elkaar beïnvloeden. Het uitgangspunt is nu dat planten daar groeien waar ze van nature thuis horen. Iedere plantengemeenschap vraagt om zijn eigen beheer.

Bloemerd
De Bloemerd vormt een overgangsgebied tussen de bebouwing van de wijken Voorhof, Binnenhof en Buitenhof Zuid-Oost en het polderlandschap van het Groene Hart. Binnen de Bloemerd komen zowel stedelijke functies als natuur voor. De verschillende stedelijke functies, waaronder sportvelden, manege, schietvereniging, kinderopvang en schooltuinen, hebben elk hun eigen plaats. Rondom deze locaties met specifieke functies is er ruimte voor natuur in het park, waar je kunt wandelen en fietsen.

Rosarium
Langs de Van der Valk Boumanweg ligt het rosarium oftewel de rozentuin van Leiderdorp. Het wordt onderhouden door de gemeente. Het was de echtgenote van Napoleon, Joséphine de Beauharnais, die bij haar huis Malmaison een rozentuin inrichtte met daarin alle bekende rozen van die tijd. Naar aanleiding van dit voorbeeld werden rosaria populair in de 18e en 19e eeuw.