Sluiting Boterhuispolder 

Van 15 maart tot 15 juni sluiten wij de Boterhuispolder om (weide)vogels de rust te geven hun eieren uit te broeden en hun kuikens met succes groot te brengen. Vooral vogels die hun nest op de grond hebben, kunnen makkelijk verstoord worden. Verstoringen, vaak onbedoeld en ongemerkt, leiden tot verspilling van energie die de vogels hard nodig hebben voor het broeden. Voor sommige soorten is rust zelfs voorwaarde voor broedsucces.

Weidevogels in de Boterhuispolder
Het weiland in de Boterhuispolder is van levensbelang voor weidevogels. Het meest opvallend zijn de steltlopers met hun lange poten: grutto, kievit, tureluur en scholekster. De eerste drie ontlenen hun naam aan het geluid dat ze maken. Weidevogels halen hun voedsel uit de polder: wormen, insecten en larven; soms ook zaden, klein gedierte en zoetwatermossels. De polder heeft een hoge grondwaterstand en die garandeert een rijk bodemleven, ook in de zomer. Er is dus voldoende te eten.

De Boterhuispolder is één van de weinige gebieden in Europa waar de weidevogels zich voortplanten. In het voorjaar maken ze hun nesten op de grond, nauwelijks meer dan een kuiltje in het gras dat enige bescherming biedt. Samen jagen kieviten en grutto's rovers als kraaien, reigers en buizerds weg.

Er nestelen naar verhouding veel grutto's in de Boterhuispolder en dat is bijzonder. De grutto is namelijk een gevoelige vogel. Hij houdt niet van straatverlichting en blijft weg als de leefomstandigheden hem niet bevallen; ook de aanwezigheid van veel mensen vindt hij bedreigend.