Hoewel de gemeente verantwoordelijk is voor de inzameling van afval binnen de gemeente, geldt dit niet voor bedrijfsafval. De soort en omvang van het afval verschilt sterk per bedrijf.

Gemeente Leiderdorp haalt geen bedrijfsafval op.