Afvalstoffenheffing is een belasting die geheven wordt ter dekking van de kosten die het inzamelen en verwerken van huishuidelijke afvalstoffen en groente-, tuin- en fruitafval (GFT) met zich meebrengt. Ook de kosten van de Milieustraat, papier- en glasbakken worden uit de opbrengst betaald. De afvalstoffenheffing wordt jaarlijks bij alle belastingplichtigen d.m.v. een aanslagbiljet in rekening gebracht.

Met ingang van 1 januari 2020 zijn de belastingtaken overgenomen door de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR). Voor informatie met betrekking tot het verstrekken van kopie├źn van aanslagbiljetten vanaf belastingjaar 2020 kunt u contact opnemen met de BSGR.

De contactgegevens van de BSGR zijn als volgt:

Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland
Bezoekadres: Lammenschansweg 144, 2321 JX Leiden
Postadres: Postbus 1141, 2302 BC Leiden
Website: www.bsgr.nl
Telefoon: 071-5256200