Voor de installatie van een alarmsysteem kunt u (als burger, bedrijf of instelling) een vergunning nodig hebben. Het systeem moet dan voldoen aan de voorwaarden die het bevoegd gezag in deze vergunning heeft vermeld.