Wanneer u in uw bedrijf de bedrijfsinrichting verandert, door aanpassing van bedrijfsprocessen en/of -activiteiten of door uitbreiding van bedrijvigheid, dan dient u dat aan de gemeente te melden.