Er kunnen zich omstandigheden voordoen waardoor u (een deel van) de aanslag gemeentelijke belastingen niet op tijd kunt betalen. Het is dan mogelijk om een betalingsregeling te treffen of een verzoek om uitstel van betaling aan te vragen.