Heeft u een laag inkomen en bent u daardoor niet in staat om de gemeentelijke belastingen te betalen? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor kwijtschelding.

Er kan kwijtschelding worden aangevraagd voor de afvalstoffenheffing, de rioolheffing, de OZB en de hondenbelasting.

Met ingang van 1 januari 2020 zijn de belastingtaken overgenomen door de Belastingsamenwerking Gouwe Rijnland (BSGR). Voor informatie met betrekking tot het verstrekken van kopieën van aanslagbiljetten vanaf belastingjaar 2020 kunt u contact opnemen met de BSGR.

De contactgegevens van de BSGR zijn als volgt:

Belastingsamenwerking Gouwe Rijnland
Bezoekadres: Lammenschansweg 144, 2321 JX Leiden
Postadres: Postbus 1141, 2302 BC Leiden
Website: www.bsgr.nl
Telefoon: 071-5256200