Voor sommige zaken heeft u een kopie van uw aanslagbiljet gemeentelijke belastingen nodig. Dit komt bijvoorbeeld voor bij de aanvraag van een hypotheek, een verzekering of bij verkoop van uw woning. Bij de gemeente kunt u deze op verschillende manieren aanvragen:

Voor kopieën van aanslagbiljetten tot en met belastingjaar 2019:

Met ingang van 1 januari 2020 zijn de belastingtaken overgenomen door de Belastingsamenwerking Gouwe Rijnland (BSGR). Voor informatie met betrekking tot het verstrekken van kopieën van aanslagbiljetten vanaf belastingjaar 2020 kunt u contact opnemen met de BSGR.

De contactgegevens van de BSGR zijn als volgt:

Belastingsamenwerking Gouwe Rijnland
Bezoekadres: Lammenschansweg 144, 2321 JX Leiden
Postadres: Postbus 1141, 2302 BC Leiden
Website: www.bsgr.nl
Telefoon: 071-5256200