Indien uw persoonsgegevens in het onderdeel persoonsgegevens van de basisregistratie personen (BRP) niet kloppen dan moeten deze worden bijgesteld of aangevuld. U kunt dit zelf controleren aan de hand van de persoonsgegevens op bijvoorbeeld de beschikkingen van gemeentelijke heffingen en belastingen.