Levensverzekeraars of pensioenfondsen kunnen u vragen een bewijs van in leven zijn af te geven. Dit is een verklaring van de gemeente waaruit blijkt dat u in leven bent.