Bezwaarschriften

Wilt u informatie over de procedure om een bezwaarschrift in te dienen tegen een besluit van de burgemeester of van het college van burgemeester en wethouders, dan kunt u zich wenden tot het bezwarensecretariaat van de Leidse Regio, bezwaren@leidse-regio.nl, tel. 071 516 52 50.

Geen opschortende werking bij indienen van bezwaar

Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat het besluit waartegen bezwaar is gemaakt niet meer geldt. Het besluit blijft van kracht zolang er geen nieuw besluit is genomen.

Voorlopige voorziening

Als het besluit waartegen u bezwaar heeft direct onherstelbare gevolgen voor u heeft, dan kunt u tijdens de bezwaarschriftprocedure de rechter vragen een 'voorlopige voorziening' te treffen en het besluit te schorsen. Hier zijn kosten aan verbonden. Meer informatie hierover vindt u op rechtspraak.nl.

Iemand meenemen naar de hoorzitting

U kunt zich tijdens de hoorzitting laten bijstaan of vertegenwoordigen. Dit betekent dat een familielid, kennis, deskundige of advocaat u bijstaat. Als iemand u vertegenwoordigt en u komt zelf niet naar de zitting dan dient uw vertegenwoordiger een schriftelijke machtiging van u mee te nemen.

Vergoeding van de kosten

U kunt vragen om een tegemoetkoming in de kosten die u tijdens de bezwaarprocedure heeft gemaakt. De gemeente moet een deel van uw kosten vergoeden als u gelijk krijgt en het besluit waartegen u bezwaar heeft gemaakt door de gemeente wordt herroepen. Let op! Dit verzoek moet u tijdig indienen voordat er een beslissing op uw bezwaar is genomen. De gemeente kan dan bijvoorbeeld een tegemoetkoming in de kosten geven van een advocaat, een professionele rechtsbijstandverlener, of de kosten van een getuige of deskundige, als blijkt dat u deze echt nodig heeft gehad.

Contact

Heeft u nog vragen of heeft u iets vergeten, zoals uw telefoonnummer of e-mailadres in het bezwaarschrift? Neem dan snel contact op met het bezwarensecretariaat van de Leidse Regio. Ook als u niet gehoord wilt worden neemt u contact op met het bezwarensecretariaat van de Leidse Regio, bezwaren@leidse-regio.nl, tel. 071 516 52 50.