Het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) en de wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikt gewezen zelfstandigen (Ioaz) is voor:

  • ondersteuning voor ondernemers met (financiele) problemen

  • ondersteuning voor mensen met een uitkering, die een eigen bedrijf willen starten

  • ondersteuning voor oudere ondernemers (55 jaar of ouder)

  • ondersteuning voor ondernemers met schulden