Als u interesse heeft om inzage te krijgen in de ingediende bouwplannen, dan kunt u deze bij de gemeente inzien. Volgens de Algemene Wet Bestuursrecht dienen alle bouwaanvragen door de gemeente te worden gepubliceerd.