Verschillende instanties als de woningcorporatie, de gemeente en de politie zijn betrokken bij het verbeteren van het leefklimaat in uw buurt. Daarnaast worden diverse buurtactiviteiten ontwikkeld. Er worden wedstrijden en prijsvragen gehouden, informatie gegeven en de buurtbelangen worden bij diverse instellingen behartigd.