1. U bent inwoner:

Weet wie er bij u voor de deur staat!
In dit schema leest u welk goed doel er collecteert en wanneer.
Wanneer u wordt benaderd door een geldinzamelaar, check dan of deze een deugdelijk legitimatiebewijs bij zich draagt van de collecterende organisatie. De gemeente verleent een vergunning om huis-aan-huis te mogen collecteren of te werven, dat staat in de APV van Leiderdorp. Een landelijke vergunning bestaat niet.

2. U bent wilt een collecte/werving/inzameling organiseren

Als u voor een goed doel een huis-aan-huis collecte wilt organiseren, wilt collecteren in de openbare ruimte of een inzameling van goederen wilt houden, moet u hiervoor bij de gemeente een vergunning aanvragen.

Alle instanties die op het landelijk collecterooster staan van het Centraal Bureau Fondsenwerving hebben geen gemeentelijke vergunning nodig in Leiderdorp.
In de tabjes vindt u meer informatie over het organiseren van een collecte/werving/inzameling.