Voor het houden van een betoging of demonstratie heeft u geen vergunning van de gemeente (de burgemeester) nodig. Om de openbare orde tijdens een betoging of demonstratie te kunnen handhaven, is het wel noodzakelijk dat u de gemeente tijdig van uw plannen op de hoogte stelt.