Het huwelijk wordt ontbonden door echtscheiding, of door het overlijden van één van de echtelieden. De rechter spreekt een echtscheiding uit op verzoek van een van beiden of op gemeenschappelijk verzoek. Pas na de uitspraak van de rechter kan de gemeente de echtscheiding in het bevolkingsregister (BRP) opnemen.