Heeft u net een baby gekregen? Is het in Nederland geboren? Geef de geboorte dan binnen 3 dagen (de dag van de geboorte telt daarbij niet mee) aan bij de burgerlijke stand van de gemeente waar het kindje is geboren. De ambtenaar van de burgerlijke stand maakt een geboorteakte op, waarmee de nieuwe inwoner en zijn of haar naam officieel wordt vastgelegd.

Aangifte doen in het gemeentehuis of digitaal

Neemt u bij de aangifte een geldig legitimatiebewijs mee (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs), een eventuele erkenningsakte en het briefje van de afdeling Verloskunde en indien van toepassing uw trouw- of partnerschapsboekje.

Gemeentehuis

De publieksbalies burgerzaken werken uitsluitend op afspraak.

Afspraak maken

U kunt hier een afspraak maken of bel naar 071 54 58 500

Digitaal

U kunt uw geboorteaangifte digitaal via het volgende formulier doen: Geboorteaangifte

Om digitaal geboorteaangifte te kunnen doen heeft u een schriftelijke verklaring nodig van de arts of verloskundige die de bevalling heeft begeleid.

Let u bij het invullen van de digitale geboorteaangifte op het volgende:

  • u heeft de volledige voornamen van uw kindje(s) vermeld
  • u heeft de voornamen van uw kindje(s) juist gespeld

Na het doen van geboorteaangifte is de keuze voor de voornamen definitief en is het zonder tussenkomst van de rechter niet mogelijk om de voornamen te wijzigen.