U kunt bij de gemeente een verzoek indienen om gemeentelijke grond in gebruik te nemen. Bij toekenning van het verzoek blijft de gemeente eigenaar van de grond maar geeft u het recht om de grond onder gemeentelijke voorwaarden voor een vastgesteld doel te gebruiken.