Soms wil een instantie dat uw handtekening onder een document gelegaliseerd is. Bij een legalisatie verklaart de gemeente dat de betreffende handtekening echt is. Handtekeninglegalisatie wordt vaak gevraagd op stukken die naar het buitenland gaan of op stukken waarop de ondertekenaar ergens zijn toestemming aan geeft.

Bewijs van garantstelling

Dit bewijs heeft u nodig voor het uitnodigen van personen die

voor hun komst naar Nederland visumplichtig zijn en aan wie u logies

wenst te verstrekken. Daarnaast heeft u dit bewijs nodig in geval u

zich voor een visumplichtige vreemdeling garant wilt stellen.

Hoe vraag ik een bewijs van garantstelling aan?

Voor de aanvraag van een bewijs van garantstelling gaat u persoonlijk naar het gemeentehuis, op afspraak.

U neemt mee:

  • een geldig identiteitsbewijs

  • in sommige gevallen uw inkomensgegevens. Dit verschilt per land van herkomst van uw bezoeker. Informeer bij de Nederlandse ambassade of consulaat in het land van herkomst.

Verwerking aanvraag

  1. Op het gemeentehuis vult u het formulier 'bewijs van garantstelling' in. U ondertekent het formulier in het bijzijn van de ambtenaar. Daarna legaliseert de ambtenaar uw handtekening aan de hand van uw identiteitsbewijs. Let op: bent u getrouwd of hebt u een geregistreerd partnerschap? Dan moet de handtekening van uw partner ook gelegaliseerd worden.

  2. U stuurt zelf de verklaring naar de bezoeker die het visum moet aanvragen. Die neemt het bewijs van garantstelling mee bij de aanvraag van het visum.

  3. De Nederlandse ambassade of consulaat beslist over de aanvraag.

Grote groepen
Krijgt u meer bezoekers? Dan moet u voor elke bezoeker apart een bewijs van garantstelling aanvragen. Voor grote groepen mensen zijn er uitzonderingen.

Geldigheid
Uw bewijs van garantstelling is drie maanden geldig.

Kosten
Het bewijs van garantstelling is gratis. Het legaliseren van de handtekening op de garantstelling kost €11,30 per handtekening.

Visum
De Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) houdt bij welke buitenlanders een visum moeten hebben voor een bezoek aan Nederland. U kunt hun website raadplegen www.ind.nl.

Formulier garantstelling: Klik hier