Niet alle hulp of zorg die u mogelijk wenst is in het pakket opgenomen van uw verzekeraar. U zult bij andere hulpleveranciers hiervoor terecht moeten. De kosten hiervan komen voor uw rekening. Mogelijk biedt uw verzekeraar of werkgever een vergoeding, anders kunt u bij de gemeente terecht voor mogelijke vergoeding van de kosten.