Alle vreemdelingen van 16 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd die als nieuw- of oudkomer duurzaam in dit land mogen wonen krijgen de inburgeringsplicht. Dit houdt in dat u voldoende kennis van de Nederlandse taal en samenleving moet opdoen om in dit land te kunnen functioneren. Met het slagen voor de inburgeringsexamen, voldoet u aan deze plicht.