In Nederland is het jagen op wild in principe niet toegestaan. Onder bepaalde voorwaarden en met beperkingen kunt u een jachtakte krijgen. Beperkingen kunnen bijvoorbeeld zijn de duur van het jachtseizoen, jagen op aangewezen percelen of uitsluiting van jagen op beschermde diersoorten.