De gemeente dient de gezondheidszorg te bevorderen, in het bijzonder dat van kwetsbare groeperingen als de jeugd.