Het is niet toegestaan zonder een vergunning een camping op te richten. U kunt bij uw gemeente een vergunning of ontheffing voor onbepaalde tijd aanvragen. U kunt ook niet buiten een erkende kampeerinrichting kamperen. Voor bijzondere situaties kunt u bij de gemeente wel een tijdelijke ontheffing op dit verbod aanvragen.