Heeft uw kind een ontwikkelingsachterstand of een verstandelijke of lichamelijke beperking? Wilt u toch gebruik maken van een reguliere kinderopvangvoorziening (kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, buitenschoolse opvang en gastouderopvang)? Dan kan de gemeente mogelijk helpen.