Sommige kinderen hebben extra zorg nodig. Te denken valt aan kinderen met medische problemen, gedragsproblematiek en ontwikkelingsachterstand. De kinderen kunnen zowel in groepsverband of in de thuissituatie aanvullende zorg en opvang worden geboden.