Ziet u vormen van kindermishandeling of kindermisbruik in uw omgeving. Geef dit zo snel mogelijk door aan de gemeente via het Meldpunt Kindermishandeling. De gemeente zal discreet met uw melding omgaan, maar zal wel optreden.