Agrarische bedrijven kunnen gemeentelijke grond met een agrarische bestemming bij de gemeente pachten, huren of kopen.