Ouders zijn verantwoordelijk voor het begeleiden van hun kind bij het reizen naar school. Soms hebben ouders ondersteuning nodig van de gemeente. Bijvoorbeeld als hun kind door een beperking/handicap niet zelfstandig naar school kan reizen. Of als hun kind naar speciaal onderwijs gaat dat meer dan zes kilometer van hun woonadres ligt.

De gemeente biedt twee verschillende soorten ondersteuning, dat is een vergoeding of het vervoer zelf.

  • Als uw kind zelfstandig naar school kan reizen, heeft uw kind geen recht op een vergoeding of op vervoer.
  • Heeft uw kind een beperking? Of is er geen passende school dichtbij uw huis? Dan kunt u met dit schema zien welke ondersteuning u kunt krijgen.