Het Regionaal Bureau Leerrecht Holland Rijnland (RBL) voert de leerplichttaken – en de taken rondom voortijdig schoolverlaten - uit voor onze gemeente.

Leer- en kwalificatieplicht

Alle kinderen en jongeren tot 18 jaar vallen onder de Leerplichtwet. Dat betekent dat wanneer uw kind zonder goede reden niet naar school gaat, de consulent leerrecht van het RBL contact zal opnemen om het verzuim met u te bespreken. Er wordt samen met u, uw kind en de school gezocht naar een oplossing voor het schoolverzuim. Vaak is er sprake van een combinatie van verzuim en zorg. Acties worden afgestemd en variëren van een verwijzing naar professionele hulpverlening tot handhaving in de vorm van een waarschuwing, een Halt-verwijzing of uiteindelijk een proces verbaal.

Passende opleiding of passend werk

Het RBL houdt jongeren van 18 tot 23 jaar in beeld als die zonder startkwalificatie het onderwijs verlaten. Deze jongeren worden gemonitord en kunnen begeleiding krijgen bij het vinden van een passende opleiding of werk. Ook binnen het mbo zijn consulenten leerrecht van het RBL werkzaam om jongeren die dreigen uit te vallen te ondersteunen, zodat zij het mbo met een diploma kunnen verlaten.

Meer informatie