Alle besturen van scholen (met uitzondering van hoger beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs) kunnen bij de gemeente een verzoek indienen voor de bekostiging van huisvestingsvoorzieningen zoals genoemd in de gemeentelijke huisvestingsverordening. Hierbij kunt u denken aan nieuwbouw en uitbreiding van scholen.

Schoolbesturen (met uitzondering van besturen van hoger beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs) kunnen bij de gemeente een verzoek indienen voor de bekostiging van huisvestingsvoorzieningen zoals genoemd in de gemeentelijke huisvestingsverordening. Hierbij kunt u denken aan renovatie, nieuwbouw en uitbreiding van scholen. Daarnaast faciliteert de gemeente het gymnastiekonderwijs en is zij verantwoordelijk voor een deel van het (groot, vervangings-) onderhoud aan scholen voor basisonderwijs.