De gemeente verstaat onder ‘oneigenlijk grondgebruik’ het gebruiken van grond door inwoners en bedrijven. Dit terwijl de grond (volgens het Kadaster) eigendom is van de gemeente. De grond wordt dan ‘illegaal’ gebruikt. 

Het gebruik van gemeentegrond vindt niet altijd bewust plaats. Het kan namelijk ook zo zijn dat een vorige eigenaar de grond al oneigenlijk in gebruik had. De huidige eigenaar is zich dit vaak niet bewust maar zal de grond toch terug moeten geven. Om er achter te komen of u oneigenlijke grond gebruikt is het verstandig om te bekijken waar de kadastrale grenzen precies lopen. U kunt dit doen via het Kadaster (088 – 183 22 00).