Per 1 januari 2020 zijn een aantal gemeentelijke belastingen met betrekking tot de heffing en invordering en de taxatie in het kader van de Wet WOZ uitbesteed aan de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR), gevestigd aan de Lammenschansweg 144, 2321 JX te Leiden

Postbus 1141, 2302 BC Leiden
Telefoon, 0715256200

De aanslagen gemeentelijke belastingen Leiderdorp betreffen de volgende:

OZB, afvalstoffenheffing, reinigingsrecht, precariobelasting, toeristenbelasting en rioolheffing.

Kopie├źn van aanslagen, verzoek om betalingsregeling, wijziging van uw rekeningnummer, intrekken of aanvragen van automatische incasso, verzoeken om kwijtschelding e.d. dient men aan te vragen bij de BSGR. De gemeente Leiderdorp houdt geen administratie hiervan meer bij. Op het aanslagbiljet/WOZ-beschikking vindt u verdere informatie.

WOZ-beschikking

Voor een kopie WOZ-beschikking, een taxatieverslag of andere informatie omtrent de WOZ, dient u zich ook in verbinding te stellen met de BSGR, de gemeente Leiderdorp houdt hiervan ook geen administratie meer bij. Op het aanslagbiljet/WOZ-beschikking vindt u verdere informatie.

Bezwaren

Bezwaar tegen de aanslagen en/of WOZ-beschikking dient u dus ook schriftelijk in te dienen bij de BSGR.